Τηλ. Κέντρο
+30 210 9022010
Αναλυτικός Χάρτης
Όλα τα σημεία παρουσία μας στον χάρτη (Σύντομα ...!)

Η Εταιρεία

Σχετικά με εμάς...

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στην εκπαίδευση φοιτητών, επαγγελματιών και εθελοντών.

Η «Ξένιος Ζεύς» παρέχει υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας & φροντίδας.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της με την κοινότητα συμμετέχει, αναπτύσσει & υλοποιεί δράσεις που αφορούν κοινωνικές δομές οι οποίες παρέχουν μία δέσμη υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Στα πλαίσια της κοινοτικής ψυχιατρικής και της κοινοτικής ψυχικής υγιεινής, αναπτύσσει δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, αναπτύσσει δράσεις για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, βρίσκεται σε συνεργασία με Ανώτερα και Ανώτατα Δημόσια και Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για την εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών ανθρωπιστικών σχολών και παρέχει προγράμματα πρακτικής άσκησης σε επαγγελματίες και εθελοντές.

Η Εταιρεία μας σε αριθμούς!

Πρόσθετο κείμενο (μη προ-αιρετικό)

0

Χρόνια λειτουργίας

0

Παρουσία (περιοχές)

0

Οικότροφοι

0

Εκπαιδεύσεις/Ημερίδες

Το Όραμά μας

Η καθιέρωση της εταιρείας, ως «εταιρεία-πρότυπο» στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, εξωνοσοκομειακής νοσηλείας, αποθεραπείας, αποκατάστασης και επανένταξης, καθώς και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασιών με κέντρα και μονάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

«Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ

Η Αποστολή μας

Η παροχή υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων υπηρεσιών μέριμναςστέγασηςαποκατάστασηςεπανένταξης και αποθεραπείας από άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό εξασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους ωφελούμενους. Η επιστημονική κατάρτιση, η συνεχής εκπαίδευση και η εξειδίκευσηαποτελεί κριτήριο για τη στελέχωση της εταιρείας ενώ παράλληλα έχει υιοθετηθεί ως δομική διαδικασία της λειτουργίας της. 

Οι Στόχοι μας

Η ικανοποίηση των εξυπηρετουμένων, η αναγνωρισιμότητα και η αναμνησιμότητα μέσα από την οργάνωση ενός υποδειγματικού επιπέδου επιστημονικών, θεραπευτικών και αποκαταστασιακών διαδικασιών, προσανατολισμένων στη βέλτιστη πρόσφορα προς τον Άνθρωπο.
logo xenios

Η εταιρεία «Ξένιος Ζεύς» ΑμΚΕ ιδρύθηκε το 2001, είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής  Κοινωνικής Φροντίδας, Πιστοποιημένος Φορέας Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του United Global Compact και CSR in Greece.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Copyright © 2018-2019. XENIOS. Powered by SILICONTECH Inc.